company

Vaste prijzen

linkdn

Praktijkgebieden

Vaste prijzen

In juni 2015 heeft Langstraat Advocaten nieuwe vaste tarieven geïntroduceerd, zowel algemeen als in het arbeids-, huur- en ondernemingsrecht. Onderstaand treft u een overzicht van deze vaste prijzen.

Algemeen
 • Second opinion juridische procedure
  - Beoordeling huidige aanpak
  - Advies over processtrategie
€    450,–
 • Advies hoger beroep
  - Beoordeling huidige aanpak
  - Advies over processtrategie
€    450,–
Arbeidsrecht
 • Beoordeling en zo nodig wijziging arbeidsovereenkomst
€    500,–
 • Begeleiding ontslag t/m getekende vaststellingsovereenkomst
€    850,–
 • Check concurrentiebeding
€    300,–
 • Beoordeling beëindigingsovereenkomst voor particulieren
€    600,– (incl. BTW)
 • Ontslagprocedure kantonrechter/UWV voor bedrijven
€ 2.650,–
 • Ontslagprocedure kantonrechter/UWV bijstand voor particulieren
€ 3.200,– (incl. BTW)
Huurrecht
 • Opstellen of beoordelen huurovereenkomst*
€    500,–
 • Schriftelijk advies over rechtspositie in een geschil, plan van aanpak
€    200,–
 • Opstellen huuropzeggingsbrief
€    100,–
 • Kort geding tot ontruiming**
€ 2.000,- – € 5.000,-
 • Procedure tot ontbinding/beëindiging huurovereenkomst**
€ 3.000,- – € 6.000,-
 • Verzoekschrift tot het verlengen van de ontruimingstermijn**
€ 2.000,- – € 3.000,-
Ondernemingsrecht
 • Aanvraag faillissement inclusief zitting
€    900,–
 • Verweer faillissementsaanvraag inclusief zitting
€    900,–
 • Aanvraag eigen faillissement (cliënt levert zelf stukken aan)
€    650,–
 • Algemene voorwaarden beoordeling + advies
€    500,–
Personen- en familierecht
 • Scheidingspakket***
€    750,– – € 1.500,–

* De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een schriftelijke beoordeling van de huurovereenkomst, danwel het opstellen van een eerste concept huurovereenkomst. Werkzaamheden die zien op bespreking van het concept, verdere onderhandelingen en aanpassingen worden apart in rekening gebracht.
** De werkzaamheden bestaan uit het bestuderen van de stukken en eventueel een (telefonische) bespreking met cliënt, het opstellen van de dagvaarding en het bijwonen van een zitting. De kosten zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van het geschil, de ‘dossieropbouw’ en het verweer van de tegenpartij. Griffierecht, deurwaarderskosten en andere verschotten zijn niet inbegrepen.
*** Prijzen zijn per persoon. Pakketten worden samengesteld aan de hand van een basispakket met optioneel aanvullende modules.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief kantoorkosten, exclusief BTW (tenzij anders aangegeven).
Langstraat Advocaten houdt zich het recht voor om de prijzen periodiek aan te passen.
Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Langstraat Advocaten van toepassing.

© 2015 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS