company

Advocaten

  • Verstrepen Migratierecht - Hans zw-w 3
  • vandenberg
  • matthijs
  • team-4
  • team-5

Advocaat

Mw. mr. M.E.A.T. (Marja) Oude Luttikhuis

linkdn
team-5

Praktijkgebieden

  • Personen- en Familierecht

  • Erfrecht

  • Bemiddeling/Mediation

Mw. mr. M.E.A.T. (Marja) Oude Luttikhuis

In 1987 heb ik mijn doctoraalexamen Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen behaald. Sinds die tijd ben ik advocaat, thans al meer dan 25 jaar.
Ik ben bij een tweetal kantoren in Tilburg werkzaam geweest. In 1998 heb ik mijn eigen advocatenkantoor opgericht, aanvankelijk gevestigd in Tilburg, later van 2001 tot 2007 in Waalwijk.
In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar een groot advocatenkantoor, Banning NV, in ’s-Hertogenbosch.

Sinds 1 juni 2014 heb ik mij als advocaat-partner verbonden aan Langstraat Advocaten: Het werken in een kleinere organisatie met een goede balans tussen kwaliteit en prijs is voor mij een bewuste keuze evenals de keuze voor Waalwijk, waar ik woon.

Als advocaat ben ik al sedert 1995 werkzaam in het Personen- en Familierecht.
Tevens ben ik geregistreerd Mediator (www.mfnregister.nl) en lid van De Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (www.nvvma.nl/members).
Ik vind het nog steeds een uitdaging om op dit rechtsgebied voor en met mijn cliënten juridisch verantwoorde maar praktische oplossingen te bereiken in het voor hen ingrijpende (echt)scheidingsproces. Veelal gebeurt dat door middel van scheidingsbemiddeling / mediation. Soms lukt dat niet en moet er worden geprocedeerd. Ik vind het belangrijk en noodzakelijk in dat geval voor mijn cliënten een goed overzicht te bieden en een verantwoorde inschatting van de mogelijkheden en onmogelijkheden te geven.

Tevens richt ik mij op het erfrecht: een ingewikkelde materie waarbij het aantal procedures sterk stijgt. Het gaat dan veelal om procedures tussen de langstlevende partner en de kinderen.
De vaak complexe familie- en gezinssystemen (samengestelde gezinnen) maken dat een goede advisering en begeleiding in de afwikkeling van een nalatenschap onontbeerlijk is.
Ook hier kan mediation leiden tot goede oplossingen.

Contact

Als u met mij van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op:oudeluttikhuis@langstraatadvocaten.nl of bel 0416 349 974.

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS