slide13
company

Strafrecht

Op het gebied van het strafrecht kan Langstraat Advocaten u goed bijstaan in de situatie dat u verdachte bent.

U kunt daarbij denken aan zaken waarbij u van het CJIB een transactievoorstel of van het OM een zogenaamde strafbeschikking heeft ontvangen dan wel gedagvaard wordt.

Wij zullen voor u het proces-verbaal bij Justitie opvragen en u een gedegen advies geven in hoeverre het raadzaam is akkoord te gaan met het transactievoorstel dan wel strafbeschikking. Indien u er deugdelijke
argumenten om hiermee niet akkoord te gaan dan kunnen wij u bijstaan indien u als verdachte wordt gedagvaard en bij de rechtbank moet verschijnen.

Advocaten

Actualiteiten

 

Downloads

 

 

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS