slide8
company

Sociaal Zekerheidsrecht

Indien u mening bent dat uw recht op uitkering door de ISD, de SVB of UWV ten onrechte is geweigerd, beƫindigd of verlaagd dan kunnen wij u bijstaan door bezwaar in te stellen tegen deze beslissing dan wel
door beroep instellen bij de rechtbank.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan bijstandsuitkeringen, WIA of een WW-uitkering, maar ook beslissingen die betrekking hebben op kinderbijslag, aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO) of een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Advocaten

Actualiteiten

 

Downloads

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS