slide35
company

Overheid

Gemeenten, waterschappen, provincies en de Staat zijn partijen die onze aandacht hebben. Wij beschikken over een ruime specialisatie in deze sector en hebben affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving. Wij treden op voor zowel de overheid als ondernemers en particulieren. Dit maakt dat wij een bijzondere expertise hebben op het snijvlak van overheid en markt.

Gebiedsontwikkeling

Wij zijn thuis in gebiedsontwikkeling en adviseren over bijvoorbeeld de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), projectontwikkeling en PPS-constructies, opstellen van samenwerkingsovereenkomsten of exploitatieovereenkomsten. Ook voor het toetsen van

bestemmingsplannen, beantwoorden of opstellen van zienswijzen en het begeleiden van procedures tot en met de Raad van State bent u bij ons aan het goede adres.

Aanbestedingsrecht

Het wordt voor de overheid steeds belangrijker om aan de aanbestedingsplicht te voldoen. Wij adviseren overheid en bedrijf over de aanbesteding(splicht), de aanbestedingsprocedure en het opstellen en toetsing van de contracten. Hoewel het beter is om te voorkomen dan te genezen, hebben wij ruime proceservaring.

Milieu- en natuurbescherming

Het Nederlandse en Europese milieu- en natuurbeschermingsrecht is voor ons een bekend gebied. Wij kennen juridische aspecten van omgevingsvergunningen, luchtkwaliteit, geluid, beschermde diersoorten of bodemverontreiniging als geen ander.

Algemeen bestuursrecht

We zijn gespecialiseerd in diverse andere rechtsgebieden, zoals openbaarheid van bestuur, openbare orde, subsidies, APV, horeca, handhaving en bestuursdwang. Wij zijn bekend met alle (juridische) aspecten die in overheid een rol spelen.

Advocaten

Actualiteiten

Downloads

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS