slide20
company

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op activiteiten die te maken hebben met de leefomgeving en is een samenvoeging van 3 rechtsgebieden. Het gaat om plannen, beleid, regels en wetten, vergunningen en andere besluiten die te maken hebben met ruimtelijke ordening, het milieu, de natuur en het landschap.
Wij staan bedrijven, overheden en particulieren bij voor advies, hulp bij het overleggen en onderhandelen en eventueel voeren van procedures.

Advocaten

Actualiteiten

 

Downloads

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS