slide281
company

Migratie

Immigratierecht omvat het Vreemdelingen- en Vluchtelingenrecht.

Op het gebied van het immigratierecht geven wij advies aan particulieren en bedrijven. Op dit rechtsgebied heeft Rob van den Berg een website www.voeljethuisinnederland.nl waar uitgebreide informatie over verblijfsmogelijkheden in Nederland staat vermeld.

Particulieren

Op het gebied van het Vreemdelingenrecht kunnen wij u van dienst zijn indien u of bijvoorbeeld uw partner in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland. Een helder en gedegen advies kunt u hierbij verwachten en is van groot belang, omdat de Naturalisatie- en Immigratiedienst (IND) de toelatingsregels streng hanteert. Het aanvragen van een verblijfsvergunning terwijl aan belangrijke voorwaarden niet wordt voldaan, heeft geen zin. Wij kunnen met u een stappenplan opstellen waarmee het voor u duidelijk wordt op welke wijze u aan de toelatingsvoorwaarden kunt voldoen en waardoor u wel in aanmerking komt voor verlening van een verblijfsvergunning.

Bedrijven

Steeds meer Nederlandse bedrijven maken gebruik van kennismigranten. Wij geven advies aan werkgevers op welke zij zo efficiënt mogelijk buitenlandse werknemers kunnen aantrekken.

Indien de arbeidsinspectie een zgn. WAV-boete heeft opgelegd, omdat er sprake zou zijn illegale arbeid, kunnen wij u van advies voorzien en uw belangen behartigen door een procedure aanhangig te maken waarbij de rechtmatigheid de opgelegde boete wordt aangevochten.

Procederen

Indien u wordt geconfronteerd met een afwijzende beslissing tot verlening van een verblijfsvergunning of visum dan wel intrekking van een verblijfsvergunning of visum zullen wij procederen tegen de IND en uw zaak voorleggen aan de rechtbank. Procederen om in aanmerking voor een verblijfsvergunning duurt vaak lang. Mr Rob van den Berg is een doorzetter en is door zijn jarenlange ervaring in het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht door de wol geverfd.

Advocaten

Actualiteiten

 

Downloads

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS