company

Spreekuur voor ondernemers

Langstraat Advocaten biedt voor ondernemers een gratis spreekuur aan!

Het spreekuur vindt iedere week plaats op vrijdagochtend vanaf 09.00 uur, op het kantoor van Langstraat Advocaten te Waalwijk. U kunt zich tot uiterlijk donderdag 16.00 uur aanmelden door een e-mail te sturen naar info@langstraatadvocaten.nl. In dat e-mailbericht kunt u kort aangeven waar uw vraag betrekking op heeft, dan zorgen wij dat de juiste advocaat u op het spreekuur te woord kan staan.

Er zijn enkele spelregels aan verbonden:

  • Het spreekuur is uitsluitend voor (kennismaking met) nieuwe potentiële zakelijke cliënten. Dit betekent dat wanneer u al eerder met een advocaat van Langstraat Advocaten heeft samengewerkt of al een keer gebruik hebt gemaakt van het spreekuur is het niet de bedoeling dat u opnieuw gebruik maakt van het spreekuur.
  • U heeft in beginsel een half uur om uw probleem uit te leggen en advies te krijgen.
  • Wanneer geen directe beantwoording van uw vragen mogelijk is kan een verwijzing plaats vinden of een vervolgafspraak gemaakt worden buiten het inloopspreekuur om. 
  • Bij het maken van een vervolgafspraak zal de advocaat nadere financiële afspraken met u maken. 
  • U kunt pas rechten ontlenen aan de adviezen indien en zodra u met de advocaat een overeenkomst van opdracht heeft gesloten.

© 2015 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS