slide38
company

Faillissementsrecht/Schuldsaneringszaken (WSNP)

Wanneer u of uw onderneming in zwaar weer verkeert, dan is het goed u te laten bijstaan door een ervaren deskundige. Wij kunnen u adviseren over bijvoorbeeld een herstructurering van uw bedrijf, schuldsanering (eventueel door het aanbieden van een crediteurenakkoord), een doorstart, bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsopvolging, financiering, zekerheden en insolventievraagstukken.

Ook wanneer u als consument in een situatie terecht bent gekomen dat u niet meer in staat bent uw schulden te voldoen kunnen wij u bijstaan. Dat is in het geval uw aanvraag om toelating tot regeling wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) door de rechtbank is afgewezen of in het geval dat de rechtbank de toepassing van de schuldsaneringsregeling beeindigt, omdat u volgens de bewindvoerder en de rechtbank verplichtingen/afspraken behorende bij de regeling niet zou zijn nagekomen. In dat geval kan hoger beroep bij het gerechtshof worden ingesteld.

Advocaten

Actualiteiten

 

Downloads

 

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS