company

Ziekte en vakantie

Veel werkgevers vragen zich af: wat zijn mijn rechten en plichten ten aanzien van werknemers die ziek zijn en op vakantie willen. Heb ik daar invloed op? Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte? (meer…)

Bijstand en geleend geld

Vanaf het moment dat op grond van de Participatiewet of IOAW een uitkering wordt aangevraagd, geldt er een inlichtingenplicht. Van alles wat de aanvrager doet en wat van belang is voor de uitkering moet bewijs voorhanden zijn. Wat in het normale leven van alle dag normaal is, is niet gelijk aan wat je bij een aanvraag, een lopende uitkering of in een bezwaarprocedure moet bewijzen om je recht te krijgen. Eigenlijk moet hiermee al ruim drie maanden vóór een aanvraag om een bijstandsuitkering rekening worden gehouden. Een voorbeeld: (meer…)

Vaste prijzen

In juni 2015 heeft Langstraat Advocaten nieuwe vaste tarieven geïntroduceerd, zowel algemeen als in het arbeids-, huur- en ondernemingsrecht. Onderstaand treft u een overzicht van deze vaste prijzen. (meer…)

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of de werknemer wordt ontslagen. Het is de bedoeling van de wetgever dat de transitievergoeding wordt gebruikt voor bijvoorbeeld om- of bijscholing of outplacement. (meer…)

Seminar 5 november 2014

Op woensdag 5 november 2014 hebben wij in samenwerking met Van Laarhoven & Partners een seminar georganiseerd met als thema: De Wet Werk en Zekerheid en De Werkkostenregeling. Mr. Andre van Langen en mr. Jesse Nederlof verzorgden namens Langstraat Advocaten een presentatie over de wijzigingen in het arbeidsrecht die in 2015 worden doorgevoerd.

Naamloos2    seminar

Meer specifiek ging het onder meer over de nieuwe ketenregeling en concurrentiebedingen binnen contracten voor bepaalde tijd. Waar eerst verschillende contracten voor bepaalde tijd achtereenvolgens gesloten mochten worden binnen een periode van 3 jaren, wordt dat veranderd in 2 jaren en waar concurrentiebedingen eerst in een contract voor bepaalde tijd mochten worden opgenomen, is dat na 1 juli 2015 alleen nog mogelijk wanneer daar bijzondere redenen voor bestaan. Ook is de verandering van het ontslagrecht aan de orde gekomen. De kantonrechtersformule verdwijnt en daarvoor komt de transitievergoeding in de plaats. Deze transitievergoeding heeft als doel om mensen eerder aan een nieuwe baan te helpen en is qua omvang een stuk soberder dan de oude kantonrechtersformule.

De heer Egbertjan Alberts heeft namens Van Laarhoven het een en ander verduidelijkt ten aanzien van de Werkkostenregeling en heeft nog enkele fiscale eindejaartips meegegeven.

De bijeenkomst werd goed ontvangen door de bezoekers. Door velen werd deze als zeer nuttig en zinvol ervaren. Na de presentaties was er gelegenheid om elkaar nog even te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. Uit de geplaatste foto’s kunt u zelf een indruk krijgen van deze geslaagde middag. De voorzichtige plannen voor een volgend seminar in 2015 zijn reeds gemaakt! Wij houden u op de hoogte.

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS