company

Een huurovereenkomst voor de duur van één jaar, eindigt ook na één jaar. Da’s logisch….?

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de flexibiliteit op de huurmarkt voor woningen te bevorderen en daarmee een impuls te geven aan een betere doorstroming op de huurmarkt en het bestrijden van scheefwonen. De Tweede Kamer heeft met het voorstel ingestemd.

In het omvangrijke wetsvoorstel wordt onder andere een verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur van woonruimte geregeld. (meer…)

Vergoedingen voor huurbemiddeling aan banden

Veel woningen worden verhuurd via bemiddelingsbureaus. Deze bureaus brengen potentiële consument-huurders inschrijfkosten en soms ook courtage in rekening. Een courtage die behoorlijk kan oplopen tot bijvoorbeeld één maand huur. Deze courtage, ook wel bemiddelingskosten, administratiekosten, contractkosten of dossierkosten genoemd, zijn een betaling voor de diensten van het bureau. (meer…)

Vaste prijzen

In juni 2015 heeft Langstraat Advocaten nieuwe vaste tarieven geïntroduceerd, zowel algemeen als in het arbeids-, huur- en ondernemingsrecht. Onderstaand treft u een overzicht van deze vaste prijzen. (meer…)

© 2015 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS