company

Netwerk Waalwijk op bezoek bij Langstraat Advocaten

Op vrijdag 22 april a.s. opent Langstraat Advocaten haar deuren voor bedrijvennetwerkclub Netwerk Waalwijk. Tijdens de borrel, die aanvangt om 16.00 uur, kunnen ondernemers van Netwerk Waalwijk kennismaken met de advocaten, het kantoor en met elkaar. Onder het genot van een hapje en een drankje is men in de gelegenheid om te netwerken, informatie uit te wisselen en elkaar bij te praten in een informele sfeer.

We hopen u als Netwerk Waalwijk lid aanstaande vrijdagmiddag te mogen verwelkomen op ons kantoor!

 

Een huurovereenkomst voor de duur van één jaar, eindigt ook na één jaar. Da’s logisch….?

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de flexibiliteit op de huurmarkt voor woningen te bevorderen en daarmee een impuls te geven aan een betere doorstroming op de huurmarkt en het bestrijden van scheefwonen. De Tweede Kamer heeft met het voorstel ingestemd.

In het omvangrijke wetsvoorstel wordt onder andere een verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur van woonruimte geregeld. (meer…)

Partneralimentatie en kindgebonden budget

Inmiddels weten we uit de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015, dat het kindgebonden budget niet moet worden gezien als een tegemoetkoming in de kosten van kinderen maar als inkomen:
Bij de vaststelling van kinderalimentatie wordt het kindgebonden budget opgeteld bij het inkomen van degene die het kindgebonden budget ontvangt. Praktisch gezien betekent dit dat in veel gevallen een hogere kinderalimentatie moet worden betaald dan in gevallen die vóór 9 oktober 2015 aan de orde waren (en waarin de kosten van de kinderen werden verminderd met het kindgebonden budget). (meer…)

Aanvaarding Nalatenschap: een grijs gebied!

Dat u er verstandig aan doet een opengevallen nalatenschap beneficiair te aanvaarden (dat wil zeggen u legt een verklaring van die strekking af via de rechtbank of de notaris waardoor u niet aansprakelijk bent voor de schulden van de erfenis) is waarschijnlijk bekend.

Wat minder bekend en zeker niet duidelijk is, is het antwoord op de vraag wanneer een erfenis geldt als stilzwijgend aanvaard met als gevolg dat u met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap.

In 2014 heeft de Hoge Raad een op zichzelf duidelijk criterium gegeven:
Het gaat erom of uit de gedragingen van de erfgenaam de bedoeling kan worden afgeleid om de erfenis te aanvaarden en dat hangt af van de omstandigheden van het geval. (meer…)

Vergoedingen voor huurbemiddeling aan banden

Veel woningen worden verhuurd via bemiddelingsbureaus. Deze bureaus brengen potentiële consument-huurders inschrijfkosten en soms ook courtage in rekening. Een courtage die behoorlijk kan oplopen tot bijvoorbeeld één maand huur. Deze courtage, ook wel bemiddelingskosten, administratiekosten, contractkosten of dossierkosten genoemd, zijn een betaling voor de diensten van het bureau. (meer…)

Bijstand en geleend geld

Vanaf het moment dat op grond van de Participatiewet of IOAW een uitkering wordt aangevraagd, geldt er een inlichtingenplicht. Van alles wat de aanvrager doet en wat van belang is voor de uitkering moet bewijs voorhanden zijn. Wat in het normale leven van alle dag normaal is, is niet gelijk aan wat je bij een aanvraag, een lopende uitkering of in een bezwaarprocedure moet bewijzen om je recht te krijgen. Eigenlijk moet hiermee al ruim drie maanden vóór een aanvraag om een bijstandsuitkering rekening worden gehouden. Een voorbeeld: (meer…)

ALIMENTATIE indexering 2016

Met ingang van 1 januari 2016 worden zowel de kinder- als partneralimentatiebedragen verhoogd met 1,3%.

Dit geldt niet als deze zogenaamde wettelijke index in een overeenkomst (scheidingsconvenant of alimentatie overeenkomst) of door de rechter in een rechterlijke uitspraak (beschikking) is uitgesloten.

Wilt U hierover meer weten of wilt U meer weten over de alimentatie(s) die U ontvangt of betaalt: wij informeren en adviseren U graag!

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Dit wetsvoorstel (34231) is op 19 juni 2015 bij de Tweede Kamer ingediend (nadat een eerder ingediend wetsvoorstel op 22 april 2014 door de Kamer werd verworpen).

De belangrijkste wijzigingen betreffen de grondslag van de alimentatie en de alimentatietermijnen. (meer…)

© 2015 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS