company

Gewijzigde termijnen Aanbestedingswet 2012

Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. De wijzigingen in de wet zijn noodzakelijk om invulling te geven aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. Naast een gewijzigde Aanbestedingswet zijn ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de modellen eigen verklaring gewijzigd. (meer…)

Zorgverzekeraars toch een aanbestedende dienst?

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in zijn vonnis van 19 juni 2014 de zorgverzekeraar CZ aangemerkt als een aanbestedende dienst. Dit is zeer opmerkelijk omdat een zorgverzekeraar tot nu toe niet als een aanbestedende werd aangemerkt.

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS