company

Bijstand en geleend geld

linkdn

Praktijkgebieden

Bijstand en geleend geld

Vanaf het moment dat op grond van de Participatiewet of IOAW een uitkering wordt aangevraagd, geldt er een inlichtingenplicht. Van alles wat de aanvrager doet en wat van belang is voor de uitkering moet bewijs voorhanden zijn. Wat in het normale leven van alle dag normaal is, is niet gelijk aan wat je bij een aanvraag, een lopende uitkering of in een bezwaarprocedure moet bewijzen om je recht te krijgen. Eigenlijk moet hiermee al ruim drie maanden vóór een aanvraag om een bijstandsuitkering rekening worden gehouden. Een voorbeeld:

Het duurt minimaal twee maanden voordat er een besluit op een aanvraag om bijstand wordt genomen. In die tijd moet je ook leven, huur, gas, water en licht betalen. Veel mensen worden geholpen doordat vrienden of familie geld lenen. Een Sociale Dienst, zoals Baanbrekers, vraagt altijd waar de afgelopen periode van is geleefd. In het dagelijkse leven wordt zonder meer aangenomen dat je geleefd hebt van het geleende geld van familie of vrienden. Vaak wordt het geld in goed vertrouwen contant gegeven: het komt wel weer een keer terug.

De ervaring leert dat deze wijze van geld lenen door de Sociale Dienst niet wordt geaccepteerd. Het staat namelijk niet op papier dat er geld is geleend. Bovendien blijkt uit bijvoorbeeld bankoverschrijvingen niet dat het geld inderdaad afkomstig is van familie of vrienden. Je hebt geen bewijzen, zodat de geldlening niet verifieerbaar of controleerbaar is. De Sociale Dienst kan dan niet uitsluiten dat het geld afkomstig is van een zwart baantje of een verzwegen bankrekening. Het gevolg is dat de aanvraag om bijstand zonder meer wordt afgewezen.

De oplossing
Als je een uitkering aanvraagt of gaat aanvragen en je leent geld bij familie of vrienden maak dan een geldleenovereenkomst of schuldbekentenis en zet daar het volgende in:

  • beider namen en handtekeningen,
  • plaats en datum,
  • het geleende bedrag dat én – heel belangrijk – een reële terugbetalingsverplichting, bijvoorbeeld dat de lening maandelijks met € 50,00 wordt terugbetaald vanaf het moment dat de uitkering wordt toegekend;
  • het geleende geld wordt via de bank overgemaakt met de omschrijving: “geldlening”;
  • de datum van de overeenkomst moet overeenkomen met de datum dat het geld wordt overgemaakt;

Neem deze overeenkomst mee naar het gesprek bij de Sociale Dienst.

Let op: wanneer één van bovengenoemde vereisten ontbreken, is er een groot risico dat de Sociale Dienst geen waarde hecht aan een opgemaakte geldleenovereenkomst en wordt de aanvraag afgewezen.

Meer weten? Neem gerust contact op mr. Andre van Langen, of mr. Rob van den Berg.

 

© 2016 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS