slide40
company

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt het rechtsverkeer tussen overheid en burger. De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zo is het bestuursrecht onder andere van toepassing op kapvergunningen, standplaatsvergunningen, subsidieverlening, bestuurlijke geldschulden, handhaving, bestuursdwang en bestuurlijke boeten.

Wij staan overheden, bedrijven en particulieren bij voor advies, hulp bij het overleggen en onderhandelen en eventueel voeren van procedures.

Advocaten

Actualiteiten

 

Downloads

© 2014 Langstraat Advocaten

Ontwerp & realisatie Shadow IS